PL | EN | RU

Lokalizacja

ul. Liściasta 17
91-357 Łódź
tel 042 617 41 23
fax 042 650 71 61

info@fpt-prima.com.pl

Relacje Inwestorskie

 

Zarząd Spółki Fabryka Pierścieni Tłokowych PRIMA S.A. w Łodzi postanawia zwołać na dzień 19 listopada 2020 r., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 27, na godz. 1230, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności akcjonariuszy, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

6. Zamknięcie obrad.